Exposició “Els lligams de l’aigua”

Exposició de tapissos i instal·lacions entorn de “La ruta de l’aigua de Potries”

Exposición de tapices e instalaciones en torno a “La ruta del agua de Potríes”

Exhibition of tapestries and installations around “The Potríes water route”

Anuncios

Il·lustració “Gessamí”

Gessamí. Segont treball de la nova sèrie d’Art Conceptual “FENT CAMÍ”

Jazmín. Segundo  trabajo de la nueva serie de Arte Conceptual “HACIENDO CAMINO”

Jasmine. Second work of the new series of Conceptual Art “MAKING WAY

Il·lustració (Boamit)

Per tot el món és sabut que una de les famílies més representatives del poble de Potries, és la família morisca de Boamit. Una família vinculada al comerç de la canyamel en temps del Ducat de Gandia, de la família Borja, i el Comtat d’Oliva, de la família Centelles. Potries hui en dia conserva el carrer Boamit, carrer on vivia aquesta família morisca.

Por todo el mundo es sabido que una de las familias más representativas del pueblo de Potríes, es la familia morisca de Boamit. Una familia vinculada al comercio de la “caña de azucar” en tiempo del Ducado de Gandia, de la familia Borja, y el Comtat de Oliva, de la familia Centelles. Potríes hoy en día conserva la calle Boamit, calle donde vivía esta familia morisca.

Throughout the world it is known that one of the most representative families of the village of Potríes, is the Moorish family of Boamit. A family linked to the trade of the “sugar cane” in the time of the Duchy of Gandia, of the Borja family, and the Comtat de Oliva, of the Centelles family. Potríes today preserves Boamit street, street where this Moorish family lived.

 

 

Il·lustració “PEOPLE”

“PEOPLE”

Primer treball de la nova sèrie d’Art Conceptual “FENT CAMÍ”

Primer trabajo de la nueva serie de Arte Conceptual “HACIENDO CAMINO”

First work of the new series of Conceptual Art “FENT CAMÍ”

Sèrie: “La ruta de l’aigua”

Endavant en els quatre dissenys de “La ruta de l’aigua” de Potries.

Adelante con los cuatro diseños de “La ruta del agua” de Potries.

Go ahead with the four designs of “The water route” of Potries.

Fotografia (MAGRITTE)

Tapis d’alt lliç de René Magritte, realitzat amb nuc turc.

Tapiz de alto lizo de René Magritte, realizado con nudo turco.

René Magritte high-hedge tapestry, made with turkish knot.

Instal·lació “Granotes”

Preparant una nova instal·lació “Granotes a la recerca de l’aigua perduda”

Preparando una nueva instalación. “Ranas en busca del agua perdida”

Frogs in search of lost water.