Pòsquins ( PÒSQUINS 5 ANYS )

Participació en el certamen de “EXPOSICIO PÒSQUINS 5 ANYS” 2017 en el Centre del Carme de València.

Participacion en el certamen de “EXPOSICIO PÒSQUINS 5 ANYS” 2017 en el Centre del Carme de València.

Participation in the “EXPOSICIO PÒSQUINS 5 ANYS” 2017 contest at the Center del Carme de València.

Anuncios

Fotografia “matèria”

Un color no existeix sinó en hi ha un altre al costat.

Un color no existe sino hay otro en el lado.

A color does not exist but there is another on the side.

Fotografia “Interacció”

. Fotografia editada entorn a un espai amb predomini de la “pedra”

. Fotografía editada entorno a un espacio con predominio de la “piedra” Santiago de Compostela.

. Photograph edited around a space with a predominance of “stone”

Dibuix (Detalls)

Treball en procés d’una sèrie de dibuixos de detalls de “la Vela Llatina” de l’Albufera.

Trabajo en proceso de una serie de dibujos de detalles de “la Vela Latina” de l’Albufera.

Work in process of a series of drawings of details of “La Vela Latina” of l’Albufera.

Tapís “The Golden Gate Bridge”

Procés de teixidura d’un tapís d’alt lliç en el teler .

Proceso de tejeduria de un tapiz de alto lizo en el telar.

Weaving process of a high-heeled tapestry on the loom.

Cartell “Fira d’Ontinyent”

Il·lustració del cartell de la “Fira d’Ontinyent 2017”

Ilustración del cartel de la “Fira d’Ontinyent 2017”

Illustration of the poster of the “Fira d’Ontinyent 2017”

 

Tapís “Caos”

Els primers passos en l’execusió un “tapís d’alt lliç” sempre és un caos.

Los primeros pasos en la ejecución de un tapiz de “alto lizo” siempre es un caos.

The first steps in the execution of a “high heel” tapestry is always chaos.