Fotografia (Paleta de blaus)

Fotografia realitzada a una  xarxa de pesca teixida amb un lligament tècnic específic.

Fotografía realizada a una red de pesca tejida con un ligamento técnico específico.

Photograph taken in a fishing net made with a specific technical ligament.

Anuncios

Fotografia “No perd mai el fil”

És com un element mes -no perd mai el fil- i sempre està integrada en l’entorn.

Es como un elemento mas -no pierde nunca el hilo- y siempre está integrada en el entorno.

It is like one more element – it never loses the thread – and it is always integrated into the environment.

Fotografia (Llançadora)

Petit suport de fusta que serveix per conduir el fil en tapissos d’alt lliç

.Pequeño soporte de madera que sirve para conducir el hilo en tapices de alto lizo

.Small wooden support that serves to drive the thread in high-warp tapestries.

Fotografia “Pitera”

Les piteres presenten un exemple natural de com fer un encoixinat o un capitone en acabats del tèxtil.

Las piteras presentan un ejemplo natural de como hacer un acolchado o un capitone en acabados en procesos textiles.

The cactus plan present a natural example of how to make a cushion or a capitone in textile finishes.

 

Tapis d’alt lliç (Inici)

Procés de teixidura amb lligament tafetà i canvis de colors continuo per poder aconseguir efectes de volum.

Tapiz de alto lizo. Proceso de tejeduria con ligamento tafetán y cambios de colores continúo para poder conseguir efectos de volumen.

Tapestry of high heddle. Weaving process with taffeta weave and changes of colors continued to be able to achieve volume effects.

Fotografia “Comencem”

Després de la col·locació de l’ordit, toca plasmar el dibuix del disseny corresponent.

Después de la colocación de la urdimbre, toca plasmar el dibujo del diseño correspondiente.

After placement of the warp, touch shape corresponding design drawing.

Dibuix (Stonehenge)

3r esbós de la sèrie “Apunts de Viatge”  Stonehenge.  Un lloc mític i bonic, simbiosis de natura i art.

3r esbozo de la serie “Apuntes de Viaje” Stonehenge. Un lugar mítico y elegante, simbiosis de natura y arte.

3rd sketch of the series “Travel Notes” Stonehenge. A mythical and elegant place, symbiosis of nature and art.