Pintura “Males noticies”

Per desgràcia és normal quan observes un periòdic que estigui replet de males notícies, tantes que explota. Això és el que representa aquesta pintura a l’oli.

Por desgracia es normal cuando observas un periódico que esté repleto de malas noticias, tantas que explota. Eso es lo que representa esta pintura al óleo.

Unfortunately it is normal when you watch a newspaper that is full of bad news, so many that it explodes. That is what this oil painting represents.

. Títol: “Males noticies”

. Mides: 81 . 100 cm.

. Tècnica: Oli i llàpis compost / Óleo y lápiz compuesto.

. Col·lecció de l’autor

Tapis “Atmosfera”

Primer tapis acabat de la serie “Apunts de viatge“. “ATMOSFERA”
És una obra encarnada en un tapís “d’alt lliç” que reflecteix la imatge bucòlica de “Le Mont-Saint-Michel” a Normandia, França.
Es un emplazament totalment integrat en el seu idíl·lic ambient dispers, humit i canviant.
Per a la seva creació s’han utilitzat més de 30 tons de color amb clar predomini de la gamma de grisos per transmetre aquesta aparença nebulosa.

“ATMÓSFERA”
Es una pieza artística encarnada en un tapiz de “alto lizo” que refleja la imagen bucólica de “Le Mont-Saint-Michel” en Normandía, Francia.
En su lugar totalmente integrado en su idílico ambiente disperso, húmedo y canviante.
Para su creación se han utilizado más de 30 tonos de color con claro predominio de la gama de grises para transmitir esa apariencia nebulosa.

“ATMOSPHERE”
It is a textile work embodied in a tapestry of “high warp” that reflects the bucolic image of this idyllic place is “Le Mont-Saint-Michel” in Normandy,
Instead fully integrated into its idyllic dispersed, wet and canviante environment.
This has been used more than 30 color tones with clear predominance of shades of gray to convey that nebulous appearance.

. Tittle: “ATMOSFERA”

. Size: 165 . 120 cm.

. Materials: Cotton and acrylic.

.Technic: High heel tapestry.

. Author: c e s c  biosca

. Data: 2017                                  

 

 

Fotografia “Entre Acordes”

XX treball conceptual de la serie “PATADEGALL”

XX trabajo conceptual de la serie “PATADEGALL”

XX conceptual work of the series “PATADEGALL”

Fotografia “Tapís en procés”

Tapís en procés pertanyent al primer de la sèrie “Apunts de viatge” – Tècnica: Alt Lliç

Tapiz en proceso perteneciente al primero de la serie “Apuntes de viaje”  – Técnica: Alto lizo

Tapestry in process belonging to the first of the series “Travel notes” – Technique: High heel.

Pintura figurativa.

Pintura realitzada d’un dia de platja en Gandia. Pintura realizada de un dia de playa en Gandia. Painting done from a beach day in Gandia.

Tècnica: Oli sobre tela. Óleo sobre tela.

Mides: 40 . 32 cm.

Any: 1991

Colecció particular.

Foto “Tapís en procés”

Tapís en procés pertanyent al primer de la sèrie “Apunts de viatge”

Tapiz en proceso perteneciente al primero de la serie “Apuntes de viaje”

Tapestry in process belonging to the first of the series “Travel notes”

Escultura “Softness and Hardness Body”

Aquesta escultura és una simbiosi entre la suavitat del “Cos Eròtic” format pel jute i la duresa de la vida representada per l’estructura de l’alumini.

Esta escultura es una simbiosis entre la suavidad del “Cuerpo Erótico” formado por el yute y la dureza de la vida representada por la estructura del aluminio.

This sculpture is a symbiosis between the softness of the “Erotic Body” formed by the jute and the hardness of the live represented by aluminum plastically.

  • size: ………20 x 15 x 15 cm.
  • materials: Jute, aluminum, iron and cooper.
  • technic:…. Mixed
  • date:……… 2013
  • Particular collection.