Tapís (Ordit dibuixada)

Dibuix realitzat a l’ordit -del futur tapís- per començar el procés de teixidura. Teler d’alt lliç

Dibujo realizado al urdimbre -del futuro tapiz- para empezar el proceso de tejeduría. Telar de alto lizo.

Drawing on the warp – of the future tapestry – to start the weaving process. High heel loom.

Anuncios

Dibuix “The Golden Gate Britge”

3r esbós de la sèrie “Apunts de Viatge” “The Golden Gate Britge
Vaig llegir fa molts anys que aquest pont rep una constant erosió per les brises del mar i les boires matinals. És per això que té aquest color, contínuament estan pintant-lo, de mini.

3r esbozo de la serie “Apuntes de Viaje” “The Golden Gate Britge”
Leí hace muchos años que este puente recibe una constante erosión por las brisas del mar y las nieblas matinales. Es por eso que tiene este color, continuamente están pintándolo, de minio.

3rd sketch from the series “Travel Notes” “The Golden Gate Britge”
I read many years ago that this bridge receives a constant erosion by the sea breezes and the morning mists. That is why it has this color, are continuously painting it, of mine.

Il·lustració “Pedra”

Il·lustració intervinguda en un carrer de pedra.

Ilustración intervenida en una calle de piedra.

Illustration taken on a stone street.

Tapís “La Vela Llatina” de l’Albufera.

Pel meu ofici i propi interès he viatjat molt, he gaudit de llocs preciosos, i, no tots han estat lluny, ací ben a prop també en tenim, i aquest és un bon cas.
” La Vela Llatina de l’Albufera”

Por mi oficio y propio interés he viajado mucho, he disfrutado de lugares preciosos, y, no todos han sido lejos, aquí bien cerca también tenemos, y este es un buen caso.
“La Vela Latina de la Albufera”

For my craft and self-interest I have traveled a lot, I have enjoyed beautiful places, and, not all have been far, here very close we also have, and this is a good case.
“The Latin Sailing of the Albufera”

Tècnica: Tapís d’alt lliç – Tapiz de alto lizo.

Materials: Cotó, acrilic i raió – Algodón, acrílico y rayon.

Mesures: 164 . 123 cm

Col·lecció de l’autor.

Foto “Cap puntada sense fil”

Procés de teixidura d’un tapís d’alt lliç en el teler .

Proceso de tejeduria de un tapiz de alto lizo en el telar.

Weaving process of a high-heeled tapestry on the loom.