Pintura figurativa.

Pintura realitzada d’un dia de platja en Gandia. Pintura realizada de un dia de playa en Gandia. Painting done from a beach day in Gandia.

Tècnica: Oli sobre tela. Óleo sobre tela.

Mides: 40 . 32 cm.

Any: 1991

Colecció particular.

Foto “Tapís en procés”

Tapís en procés pertanyent al primer de la sèrie “Apunts de viatge”

Tapiz en proceso perteneciente al primero de la serie “Apuntes de viaje”

Tapestry in process belonging to the first of the series “Travel notes”

Escultura “Softness and Hardness Body”

Aquesta escultura és una simbiosi entre la suavitat del “Cos Eròtic” format pel jute i la duresa de la vida representada per l’estructura de l’alumini.

Esta escultura es una simbiosis entre la suavidad del “Cuerpo Erótico” formado por el yute y la dureza de la vida representada por la estructura del aluminio.

This sculpture is a symbiosis between the softness of the “Erotic Body” formed by the jute and the hardness of the live represented by aluminum plastically.

  • size: ………20 x 15 x 15 cm.
  • materials: Jute, aluminum, iron and cooper.
  • technic:…. Mixed
  • date:……… 2013
  • Particular collection.

 

Foto “Tapís en procés”

Tapís en procés pertanyent al primer de la sèrie “Apunts de viatge”

Tapiz en proceso perteneciente al primero de la serie “Apuntes de viaje”

Tapestry in process belonging to the first of the series “Travel notes”

WTA “World Textile Art”

Video seleccionat en la “VII BIENNIAL INTERNATIONAL” d’Art tèxtil Contemporani. Treball realitzat per: Julia Cambra Mompó, Alicia Ferri, Conxa Ferri, Ismael Ferrero i Cesc Biosca.

Video seleccionado en la “VII BIENNIAL INTERNATIONAL” de Arte Textil Contemporáneo. DIVERSIDAD – URUGUAY 2017     Octubre-Noviembre

Video selected in the “VII BIENNIAL INTERNATIONAL” of Contemporary Textile Art

 

Fotografia “Llibre d’autor”

Edició del llibre d’autor CONCEPTUAL ART.
Recopilació de 46 treballs entesos com “una sincera provocació d’idees que sorgeixen de sobte i que -per la meva- té a veure a l’una tant en la bellesa com en el quotidià”

Edición del libro de autor CONCEPTUAL ART.
Recopilación de 460 trabajos entendidos como “una sincera provocación de ideas que surgen de repente y que -para mi- tiene que ver a la par tanto en la belleza como en lo cotidiano”

Edition of the author’s book CONCEPTUAL ART.
Compilation of 46 works understood as “a sincere provocation of ideas that arise suddenly and that – for me – has to see at the same time in the beauty as in the daily”

Dibujo “Bodegó d’art téxtil”

Dibuix realitzat al llapis de dos tipus de cons i una maqueta escultòrica

Dibujo realizado a lápiz de dos tipos de conos y una maqueta escultórica.

Drawing made in pencil of two types of cones and a sculptural model.